It is currently Tue 23 Jul 2024 3:10 pm

All times are UTC


Forum rules


This is a reference section. Please post questions and comments in the main forum.Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
PostPosted: Mon 09 Jul 2012 12:31 am 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Eagarfhocal Gaelscéal 4 Iúil 2012
Gaelscéal Editorial 4th July 2012SOUNDFILE:
https://www.box.com/s/d585193fbf893f5f075b


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


IRISH LANGUAGE ORIGINAL:

Baol ann go bhfillfear ar mheon ‘Croppies lie down’

Tríd is tríd, cuireadh an-fháilte roimh chinneadh Martin McGuinness, Leas-Uachtarán Shinn Féin, buaileadh le Banríon Shasana, Eilís a II, i mBéal Feirste an tseachtain seo caite.

Tugtar ‘The Queen’ uirthi sna meáin Bhéarla ach ní luaitear aon bhanríon i mBunreacht na hÉireann agus cloífidh Gaelscéal leis sin.

Banríon Shasana atá inti go fóill.

Tá Aontachtaithe an Tuaiscirt ag glacadh le croitheadh láimhe Martin McGuinness leis an mBanríon mar bhua amach is amach.

“There are also perfectly fair comments to be made about it being the final surrender of Sinn Féin’s core ideology,” a scríobh an colúnaí Aontachtach, Michael Shilliday, sa pháipéar Aontachtach, “The Belfast Newsletter.”

Ní raibh a chomhghleacaí sa Newsletter, Alex Kane, chomh sásta céanna ach dar leis: “..this generation of IRA/Sinn Féin republicanism has already joined a very long line of losers.”

Tá baol ann go bhfuil roinnt Aontachtaithe ag filleadh ar mheon ‘Croppies lie down’ leis an gcaint seo gur ‘ghéill’ an tIRA. Tá a fhios againn na fadhbanna ollmhóra a chothaigh an ceiliúradh a dhéantar ar an mbua a fuair Liam Oráisteach ar Chaitlicigh na hÉireann in 1690 - an bhfuil aithris á dhéanamh air sin anois?

Tá baol ann go láidreoidh an ‘triumphalism’ seo lámh na ‘n-easaontóirí’, iad siúd a chreideann sa ghunna i gcónaí, faraor, ach tá lúcháir na nAontachtaithe intuigthe.

Tá ceisteanna á gcur ag go leor poblachtach, cén fáth ar throid muid? Cén fáth ar chaith muid ár n-óige i bpriosún? Cén fáth ar mharaigh muid daoine ar a shon seo?

“Meeting with and recognising Elizabeth Windsor as head of the British state in Ireland is but another step along the disreputable path of reformism and one more premeditated and calculated step further away from the revolutionary goal of establishing a free, sovereign and socialist Republic in Ireland,” Breandán Mac Cionnaith ón bpáirtí poblachtach, Éirígí.

Ní bheadh Sinn Féin ar aon fhocal le dream ar bith acu seo ar ndóigh. Dar leo, is poblachtaigh Éireannacha iad go fóill agus cibé rud atá ar bun acu, is ar son na cúise atá sé, ar son Éire Aontaithe.

Is cosúla, áfach, gur shocraigh siad buaileadh le hEilís a II de bhrí gur síleadh go ndearnadh botún anuraidh nuair nár bhuail siad léi go hoifigiúil agus í ar cuairt i bPoblacht na hÉireann den chéad uair riamh.

Ach, más ceadmhach é sin go fóill, an féidir linn ceist a chur?

Cá bhfuil ‘Acht na Gaeilge’? An féidir a rá gur baineadh ‘cothrom na féinne’ amach sa Tuaisceart gan é? Gan Acht Gaeilge, bí cinnte go bhfuil an ceart ag na hAontachtaithe - tá an bua acu amach is amach.

Chomh maith leis sin, cé gur beag an baol go bhfeicfidh duine ar bith beo Éire Aontaithe, de bhrí gur beag an baol go mbeidh reifreann ann sa mheántréimhse fiú - an féidir linn ceist a chur.

Ní mór dúshlán na dtuairimí seafóideacha atá ag na Páirtithe Aontachtacha faoin teanga a thabhairt seachas a bheith ag fústráil timpeall ag iarraidh biogóideacht a shásamh, rud nach bhfuil indéanta.

Ach an ndéanfar íobairt as an Ghaeilge in Éirinn Aontaithe chun na hAontachtaithe a shásamh?

Iarrfaidh Aontachtaithe deireadh a chur le cibé cosaint a bheas fágtha ag an nGaeltacht, le comharthaíocht dhátheangach, deireadh le háit na Gaeilge sa chóras oideachais agus le stádas oifigiúil na teanga.

An féidir linn a bheith cinnte nach bhfaigheadh siad a leithéid? An bhfuil aon ‘chomhréiteach’ nach ndéanfar? Sin ceist atá ar Shinn Féin a fhreagairt. Ná déanaimis dearmad, nach bhfuil aon tábhacht le ‘hÉire Aontaithe’ i gcomparáid leis an tábhacht atá leis an nGaeilge.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ENGLISH TRANSLATIONS and BREAKDOWN OF PHRASES:


Baol ann go bhfillfear ar mheon ‘Croppies lie down’
There is a danger of a return to the ‘Croppies lie down’ attitude

baol ann = tá baol ann = there is a danger
go bhfillfear ar mheon xx = that there will be a return to the xx attitude
meon xx = an xx attitude
fillfear ar xx = there will be a return to xx

Tríd is tríd, cuireadh an-fháilte roimh chinneadh Martin McGuinness, Leas-Uachtarán Shinn Féin, buaileadh le Banríon Shasana, Eilís a II, i mBéal Feirste an tseachtain seo caite.
In the main, the decision of Martin McGuinness, Vice-President of Sinn Féin, to meet Queen Elizabeth II was very welcomed in Belfast last week.

tríd is tríd = in the main / in general
cuireadh an-fháilte roimh xx = xx was made very welcome
cinneadh Martin McGuinness = Martin McGuinness’s decision
leas-uachtarán = vice-president
Sinn Féin = the republican party
Uachtarán Shinn Féin = the Sinn Féin president
buaileadh le Banríon Shasana = to meet the Queen
Béal Feirste = Belfast
an tseachtain seo caite = an tseachtain seo atá caite (the ‘atá’ is not said or written) = last week

Tugtar ‘The Queen’ uirthi sna meáin Bhéarla ach ní luaitear aon bhanríon i mBunreacht na hÉireann agus cloífidh Gaelscéal leis sin.
She is called ‘The Queen’ in the English language media but there is no mention of any queen in the Irish Constitution and Gaelscéal will abide by this.

Tugtar ‘The Queen’ uirthi = She is called ‘The Queen’
sna meáin Bhéarla = in the English language media
ach ní luaitear aon bhanríon = but any queen is not mentioned
i mBunreacht na hÉireann = in the Irish Constitution
An Bunreacht = the Constitution
Bunreacht na hÉireann = the Irish Constitution
agus cloífidh Gaelscéal leis sin. = and Gaelscéal will abide by this.
Cloífidh mé leis an riail = I will obey/abide by the rule
leis sin = with that
agus leis sin d’imigh sé = and with that he left
níl baint agam leis sin = I have no connection with that / I have nothing to do with that


Banríon Shasana atá inti go fóill.
She is still the Queen of England.

an bhanríon = the queen
pálás na banríona = the queen’s palace
pálás na mbanríonacha = the queens’ palace
Sasana = England
Rí Shasana = the King of England
Banríon Shasana = the Queen of England
teach atá ann = it is a house / it is a house there
fear atá ann = he is a man / it is a man there
bean atá inti = she is a woman
bean atá ann = it is a woman there
go fóill = yet / still (in the sense of time)


Tá Aontachtaithe an Tuaiscirt ag glacadh le croitheadh láimhe Martin McGuinness leis an mBanríon mar bhua amach is amach.
The Northern Unionists are accepting the handshake of Martin McGuinness with the Queen as an out and out victory.

an tAontachtaí = the Unionist
na hAontachtaithe = the Unionists
an Tuaisceart = the North
an Tuaiscirt = of the North
tá xx ag glacadh le yy = xx is accepting yy
an bua = the victory
fuair mé an bua = I won / was victorious
amach is amach = out and out / outright

“There are also perfectly fair comments to be made about it being the final surrender of Sinn Féin’s core ideology,” a scríobh an colúnaí Aontachtach, Michael Shilliday, sa pháipéar Aontachtach, “The Belfast Newsletter.”

xx a scríobh an colúnaí = xx wrote the columnist
Aontachtach = Unionist (adjective)
sa pháipéar (sa bpáipéar) Aontachtach = in the Unionist paper

Ní raibh a chomhghleacaí sa Newsletter, Alex Kane, chomh sásta céanna ach dar leis: “..this generation of IRA/Sinn Féin republicanism has already joined a very long line of losers.”
His colleague Alex Kane was not quite so pleased but according to him:...

Ní raibh xx = xx was not
an comhghleacaí = the colleague
a chomhghleacaí = his colleague
chomh sásta céanna = quite so pleased/satisfied
chomh maith céanna = quite as good
ach = but
dar leis = according to him / in his opinion
dar leo = according to them / in their opinion
dar liom = according to me / in my opinion
dar leat = according to you / in your opinion


Tá baol ann go bhfuil roinnt Aontachtaithe ag filleadh ar mheon ‘Croppies lie down’ leis an gcaint seo gur ‘ghéill’ an tIRA. Tá a fhios againn na fadhbanna ollmhóra a chothaigh an ceiliúradh a dhéantar ar an mbua a fuair Liam Oráisteach ar Chaitlicigh na hÉireann in 1690 - an bhfuil aithris á dhéanamh air sin anois?
There is a danger that some Unionists are returning to the ‘Croppies le down’ attitude with this talk that the IRA ‘yielded’. We know the huge problems that the celebration of Liam of Orange’s victory over the Catholics of Ireland in 1690 created - is this now being imitated?

Tá baol ann = There is a danger
tá baol ann go bhfuil = there is a danger that
roinnt = some
ag filleadh = returning
ag filleadh ar xx = returning to xx
meon ‘Croppies lie down’ = ‘Croppies lie down’ attitude
an chaint seo = this talk
an chaint seo ar xx = this talk of xx
leis an gcaint seo = with this talk
gur ghéill xx = that xx yielded
IRA = Irish Republican Army
Tá a fhios againn = we know
Tá a fhios agam = I know
na fadhbanna ollmhóra = the huge/enormous problems
a chothaigh xx = that xx stirred up / that xx fed (see other meanings of the verb ‘cothaigh’ in different contexts)
an ceiliúradh a dhéantar ar xx = the celebration that is made of xx
an bua a fuair Liam = the victory that William got
Liam Oráisteach = William of Orange
Caitlicigh na hÉireann = the Catholics of Ireland
an bhfuil aithris á dhéanamh air sin = is that being imitated
aithris a dhéanamh ar dhuine = to copy someone
anois = now


Tá baol ann go láidreoidh an ‘triumphalism’ seo lámh na ‘n-easaontóirí’, iad siúd a chreideann sa ghunna i gcónaí, faraor, ach tá luacháir na nAontachtaithe intuigthe.
There is a risk/danger that this ‘triumphalism’ will strengthen the hand of the ‘dissenters’, those who still believe in the gun, alas, but the Unionists’ delight is understandable.

láidreoidh xx an yy seo = xx will strengthen this yy
láidrigh = strengthen (the verb)
lámh na ‘n-easaontóirí’ = the hand of the dissenters
an t-easaontóir = the dissenter
iad siúd = those
iad siúd a théann ar scoil = those who go to school
iad siúd a chreideann = those who believe
sa ghunna / sa ngunna = in the gun
an gunna = the gun
i gcónaí = presently / at this time / always
tá sé ann i gcónaí = he/it is there presently (with the sense that he/it never really moved) (NB I myself have not seen this sense of ‘i gcónaí’ in the dictionary; perhaps it exists only in some spoken Irish - I will leave it to others to help us here...)
bíonn sé ann i gcónaí = he/it ‘does be’ there always = he/it is always there
faraor = alas
ach = but
an lúcháir = the joy / rejoicing / gladness (This was spelled ‘luachair’ in the original, and since I don’t think it has anything to do with something growing down by the waters edge, I took the liberty of changing it to ‘lúcháir’)
tá lúcháir na nAontachtaithe intuigthe = the gladness of the Unionists is understandable
na hAontachtaithe = the Unionists
intuigthe = understandable


Tá ceisteanna á gcur ag go leor poblachtach, cén fáth ar throid muid? Cén fáth ar chaith muid ár n-óige i bpriosún? Cén fáth ar mharaigh muid daoine ar a shon seo?
Enough republicans are asking, why did we fight? Why did we spend our youth in prison? Why did we kill people for the sake of this?

Tá ceisteanna á gcur ag xx = xx is asking questions
ceist a chur = to ask a question
Cuir ceist = ask / ask a question
go leor daoine = enough people / many people
an fear = the man
na fir = the men
teach na bhfear = the men’s house
go leor fear = enough/many men
an poblachtach = a republican
na poblachtaigh = the republicans
teach na bpoblachtach = the republicans’ house
go leo poblachtach = enough/many republicans
cén fáth ar throid muid? = why did we fight?
Cén fáth ar chaith muid xx = why did we spend xx
Cén fáth ar chaith muid xx = why did we shoot xx
Cén fáth ar chaith muid xx = why did we smoke xx
(NB: Be careful of contexts and word usage in Irish...)
Chaith muid ár n-óige = we spent our youth
an priosún = the prison
i bpriosún = in prison
Cén fáth ar mharaigh muid daoine = why did we kill people
ar a shon seo = for the sake of this/him


“Meeting with and recognising Elizabeth Windsor as head of the British state in Ireland is but another step along the disreputable path of reformism and one more premeditated and calculated step further away from the revolutionary goal of establishing a free, sovereign and socialist Republic in Ireland,” Breandán Mac Cionnaith ón bpáirtí poblachtach, Éirígí.
Brendan Mac Cionnaith from the republican party Éirígí.

an páirtí poblachtach = the republican party
éirigh = rise/arise (verb) (speaking to one person)
éirígí = rise/arise (speaking to more than one person)


Ní bheadh Sinn Féin ar aon fhocal le dream ar bith acu seo ar ndóigh. Dar leo, is poblachtaigh Éireannacha iad go fóill agus cibé rud atá ar bun acu, is ar son na cúise atá sé, ar son Éire Aontaithe.
Sinn Féin would not agree with any of these groups of course. In their opinion, they are Irish republicans still and anything they have established, it is for the cause, it is for a United Ireland.

Ní bheadh xx ar aon fhocal le yy = xx would not be in agreement with yy
dream ar bith acu seo = any of these crowds/groups
an dream = the crowd/group/body of people
ar ndóigh = of course
Dar leo = in their opinion (this is covered previously)
is poblachtaigh Éireannacha iad = They are Irish republicans
is xx yy = yy is an xx
is xx é = he/it is an xx
is xx iad = they are (an) xx
go fóill = yet
cibé rud atá ar bun acu = whatever they have established / whatever they have going on
cibé rud = whatever
tá xx ar bun acu = they have established xx / they have xx going on / they are ‘in the business’ of xx
an chúis = the cause
ar son na cúise = for the cause
in éadan na cúise = against the cause
tá sé = it is
ar son na cúise atá sé = for the cause it is / it is for the cause
Éire Aontaithe = a United Ireland


Is cosúla, áfach, gur shocraigh siad buaileadh le hEilís a II de bhrí gur síleadh go ndearnadh botún anuraidh nuair nár bhuail siad léi go hoifigiúil agus í ar cuairt i bPoblacht na hÉireann den chéad uair riamh.
It is most likely, however, that they decided to meet Elizabeth II because it was thought that a mistake was made last year when they did not meet her officially while she was visiting the Republic of Ireland for the first time ever.

Is cosúla gur xx = it is most/more likely that xx
(NB: I would put this ‘is mó is cosúil gur xx’ - but then languages change and meanings change - and I will leave this open to discussion...)
áfach = however
gur shocraigh siad buaileadh le xx = that they decided to meet xx
de bhrí gur síleadh gur xx = because it was thought that xx
Síleadh gur mhaith an rud é = it was thought it would/was a good thing
rinneadh botún = a mistake was made
go ndearnadh botún anuraidh = that a mistake was made last year
nuair nár bhuail siad léi = when they did not meet her
go hoifigiúil = officially
agus = and / while (the meaning here is ‘while’)
agus í ar cuairt = while she is/was visiting
den chéad uair riamh = for the first time ever


Ach, más ceadmhach é sin go fóill, an féidir linn ceist a chur?
But, if that is still permitted, can we pose a question?

Ach = But
más ceadmhach é = if it is permitted/allowed
é sin = that
go fóill = yet
an féidir linn ceist a chur = can we ask a question
an féidir linn? = can we?
is féidir linn = we can
ceist a chur = to ask / to ask a question


Cá bhfuil ‘Acht na Gaeilge’? An féidir a rá gur baineadh ‘cothrom na féinne’ amach sa Tuaisceart gan é? Gan Acht Gaeilge, bí cinnte go bhfuil an ceart ag na hAontachtaithe - tá an bua acu amach is amach.
Where is ‘the Irish Language Act’? Can it be said that ‘fairness’ was reached in the North without it? Without an Irish Language Act, be sure that the Unionists are correct - they have won outright.

Cá bhfuil xx? = Where is xx?
Acht na Gaeilge = the Irish Language Act
Acht Gaeilge = an Irish Language Act
An féidir a rá? = Can it be said?
gur baineadh xx amach = that xx was reached
cothrom na féinne = fairness / justice
sa Tuaisceart = in the North
gan é = without it
bí cinnte go bhfuil xx ... = be sure that xx is ...
tá an ceart aige = he is right
tá an ceart aici = she is right
tá an ceart ag xx = xx is right
tá an ceart ag na hAontachtaithe = the Unionists are right
tá an bua acu = they are victorious
amach is amach = outright


Chomh maith leis sin, cé gur beag an baol go bhfeicfidh duine ar bith beo Éire Aontaithe, de bhrí gur beag an baol go mbeidh reifreann ann sa mheántréimhse fiú - an féidir linn ceist a chur.
As well as that, even though there is little danger of anybody seeing a United Ireland, because there is little danger that there will even be a referendum in the meantime - can we pose a question?

Chomh maith leis sin = as well as that
cé gur beag an baol = even thought there is little danger / chance
‘Beag an baol!’ = Fat chance!
go bhfeicfidh duine ar bith beo = that anybody at all will see
duine ar bith = anybody
duine ar bith beo = anybody at all / nobody
de bhrí gur imigh xx = because xx went
beag an baol = there is little chance/danger
go mbeidh reifreann ann = that there will be a referendum
sa mheántréimhse fiú = in the intervening period even
fiú = even
an féidir linn ceist a chur = can we pose a question


Ní mór dúshlán na dtuairimí seafóideacha atá ag na Páirtithe Aontachtacha faoin teanga a thabhairt seachas a bheith ag fústráil timpeall ag iarraidh biogóideacht a shásamh, rud nach bhfuil indéanta.
The nonsensical opinions that the Unionist Parties have of the language most be tackled instead of fidgeting about trying to satisfy bigotry, a thing that is not possible to do.

Ní mór dúshlán na dtuairimí seafóideacha atá ag na Páirtithe Aontachtacha faoin teanga a thabhairt seachas a bheith ag fústráil timpeall ag iarraidh biogóideacht a shásamh, rud nach bhfuil indéanta.
dúshlán xx a thabhairt = to challenge xx
an tuairim = the opinion
dúshlán na dtuairimí a thabhairt = to challenge the opinions
an tseafóid = the nonsense
seafóideach = nonsensical
seachas = instead
ag fústráil timpeall = fidgeting/messing about
ag iarraidh xx a shásamh = trying/wanting to satisfy xx
biogóideacht = bigotry
rud atá indéanta = a thing that can be done
rud nach bhfuil indéanta = a thing that cannot be done


Ach an ndéanfar íobairt as an Ghaeilge in Éirinn Aontaithe chun na hAontachtaithe a shásamh?
But will the Irish language in Ireland be sacrificed to please the Unionists?

Ach = But
an ndéanfar íobairt as xx = will a sacrifice be made of xx
an Ghaeilge = the Irish language
Éire = Ireland
in Éirinn = in Ireland
Aontaithe = Unified
chun xx a shásamh = to please xx
chun na hAontachtaithe a shásamh = to please the Unionists


Iarrfaidh Aontachtaithe deireadh a chur le cibé cosaint a bheas fágtha ag an nGaeltacht, le comharthaíocht dhátheangach, deireadh le háit na Gaeilge sa chóras oideachais agus le stádas oifigiúil na teanga.
Unionists will try/want to put an end to whatever defense that the Irish speaking district will have left, to bilingual signposting, an end to the place of the Irish language in the education system and to the official status of the language.

Iarrfaidh Aontachtaithe = Unionists will want/try
deireadh a chur le xx = to put an end to xx
cibé = whatever
an chosaint = the defense
cén xx a bheas/bheidh fágtha ag yy? = what xx will yy have left/remaining?
an ghaeltacht = the Irish speaking district
cibé cosaint a bheas fágtha ag an nGaeltacht = whatever defense the gaeltacht will have left
an chomharthaíocht dhátheangach = the bilingual signage
an Ghaeilge = the Irish language
deireadh le háit na Gaeilge = an end to the place of the Irish language
sa chóras oideachais = in the education system
an córas oideachais = the education system
an roinn oideachais = the education department
agus = and
le = to/with/at
stádas oifigiúil = official status
an teanga = the language
stádas na teanga = the status of the language


An féidir linn a bheith cinnte nach bhfaigheadh siad a leithéid? An bhfuil aon ‘chomhréiteach’ nach ndéanfar? Sin ceist atá ar Shinn Féin a fhreagairt. Ná déanaimis dearmad, nach bhfuil aon tábhacht le ‘hÉire Aontaithe’ i gcomparáid leis an tábhacht atá leis an nGaeilge.
Can we be sure that they would not get such? Is there any ‘compromise’ that will not be made? That is a question that Sinn Féin must answer. Let us not forget that a ‘United Ireland’ has no importance in comparison to the importance of the Irish language.

An féidir linn a bheith cinnte = Can we be sure
nach bhfaigheadh siad xx = that they would not get xx
ní bhfaighidh siad xx = they will not get xx
a leithéid = the likes of it / such
Ní bheidh a leithéid ann arís = his likes will not be again (on obituary...)
comhréiteach = compromise
An bhfuil aon xx? = Is there any xx?
xx nach ndéanfar = an xx that will not be done/made
Sin ceist atá air a fhreagairt = that is a question he must answer
Sin ceist atá uirthi a fhreagairt = that is a question she must answer
Sin ceist atá ar Shinn Féin a fhreagairt = that is a question that Sinn Féin must answer
Ná déanaimis dearmad = Let us not forget
ná déan dearmad nach bhfuil xx ann = do not forget that xx is not there
an tábhacht = the importance
aon tábhacht = any importance
an bhfuil aon tábhacht le xx? = Is there any importance to xx / Has xx any importance?
i gcomparáid le xx = in comparison to xx
an chomparáid = the comparison
an tábhacht atá leis an nGaeilge = the importance that is with the Irish language / the importance that the Irish language has / the importance of Irish
tábhacht na Gaeilge = the importance of Irish

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group