It is currently Tue 23 Jul 2024 2:16 pm

All times are UTC


Forum rules


This is a reference section. Please post questions and comments in the main forum.Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sun 06 May 2012 9:50 pm 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Eagarfhocal Gaelscéal 2 Bealtaine 2012


SOUNDFILE
https://www.box.com/s/2de285f24de97447a870


ORIGINAL IN GAEILGE

Níos mó ceisteanna ná freagraí

An tseachtain seo caite, d’fhógair an tAire Gaeltachta, Donncha Mac Fhionnlaoich, An Clár Tacaíochta Teaghlaigh agus Próiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht.

Is í an mhíchinnteacht an rud is mó a eascraíonn as - ní soiléir do dhuine ar bith cad is brí leis na téarmaí seo agus cén toradh a bheas orthu sa deireadh.

Coinnímis aigne oscailte, áfach, tá seans ann go bhfásfaidh rudaí fiúntacha amach astu.

Ach tá go leor ceisteanna ann, mar shampla, cén fáth a mbeidh níos mó tacaíochta ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil páistí le Gaeilge in áiteanna ar leith sa tír ach ní bheidh in áiteanna eile? An bhfuil sé sin cothrom?

An bhfuil ciall leis sin? Cén fáth a bhfuil ceantair Ghaeltachta atá i gcatagóir ‘C’ le meascadh le ceantair i gcatagóir ‘A’?

Cén toradh a bheas air sin? Tuigtear go mbeidh sainmhíniú nua ar cad is Gaeltacht ann sa Bhille Gaeltachta nua, is é sin gur rud ‘teangeolaíochta’ seachas ‘tíreolaíochta’ a bheas ann? - ach cad is ciall leis sin?

An sofhriotal é sin do ‘díchoimisiúnú’ na nGaeltachtaí?IRISH WITH ENGLISH TRANSLATIONS

Níos mó ceisteanna ná freagraí
More questions than answers

An tseachtain seo caite, d’fhógair an tAire Gaeltachta, Donncha Mac Fhionnlaoich, An Clár Tacaíochta Teaghlaigh agus Próiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht.
Last week the Minister for the Irish Speaking District, Donncha Mac Fhionnlaoich, announced the Programme for Household Support and the Language Planning Process in the Irish Speaking District.

Is í an mhíchinnteacht an rud is mó a eascraíonn as - ní soiléir do dhuine ar bith cad is brí leis na téarmaí seo agus cén toradh a bheas orthu sa deireadh.
The biggest thing that springs from it is uncertainty - the meaning of these terms and what consequences they will have in the end is clear to no-one.

Coinnímis aigne oscailte, áfach, tá seans ann go bhfásfaidh rudaí fiúntacha amach astu.
Let us keep an open mind, however; there is a chance that worthwhile things will grow from them.

Ach tá go leor ceisteanna ann, mar shampla, cén fáth a mbeidh níos mó tacaíochta ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil páistí le Gaeilge in áiteanna ar leith sa tír ach ní bheidh in áiteanna eile? An bhfuil sé sin cothrom?
But there are many questions, for example, why will there be more support available for households rearing children through Irish in certain places in the country but not in other places? Is that fair?

An bhfuil ciall leis sin? Cén fáth a bhfuil ceantair Ghaeltachta atá i gcatagóir ‘C’ le meascadh le ceantair i gcatagóir ‘A’?
Is there any sense to this? Why are Irish speaking districts which are in category ‘C’ to be mixed with districts in category ‘A’?

Cén toradh a bheas air sin? Tuigtear go mbeidh sainmhíniú nua ar cad is Gaeltacht ann sa Bhille Gaeltachta nua, is é sin gur rud ‘teangeolaíochta’ seachas ‘tíreolaíochta’ a bheas ann? - ach cad is ciall leis sin?
What will be the result of this. It is understood that there will be a new definition given of what an Irish speaking district is in the new Irish Speaking District Bill, that is that it will be a ‘linguistic’ rather than a ‘geographical’ thing - but what does this mean?

An sofhriotal é sin do ‘díchoimisiúnú’ na nGaeltachtaí?
Is that a euphemism for the ‘decommissioning’ of the Irish speaking districts?


A BETTER LOOK AT THE SENTENCES

NOTE: the letters C and A in Irish are pronounced ‘KAY’ and ‘AW’. I did not pronounce them this way in the soundfile... this is a personal choice as I heard both Irish and English from a young age and these letters are said as I most often experienced them.
Also I pronounce ‘sa bhille’ as ‘sa mbille’ etc. as this is the way I heard and hear it.
‘sa bhille’ can of course be pronounced ‘sah villeh’ instead of ‘sa milleh’ if you wish.

Níos mó ceisteanna ná freagraí
Níos mó = more
ceisteanna ná freagraí = questions than answers
ná = than/or
níos mó ná = more than
an cheist = the question
brí na ceiste = the meaning of the question
an freagra = the answer
brí an fhreagra = the meaning of the answer

An tseachtain seo caite,
an tseachtain = the week
seo = this
(atá) caite = spent (as in time gone by)

d’fhógair an tAire Gaeltachta, Donncha Mac Fhionnlaoich,
fógraím = I announce
rud éigin a fhógairt = to announce something
An tAire Gaeltachta = the Irish Speaking District (Government) Minister
asal = donkey
an t-asal = the donkey
Aire = Minister (capital A)
an tAire = the Minister
gaeltacht = an Irish speaking district
an ghaeltacht = the Irish speaking district
gaeltachta = of an Irish speaking district
na gaeltachta = of the Irish speaking district
an tAire Gaeltachta = the (government) Minister of the Irish Speaking District(s)

An Clár Tacaíochta Teaghlaigh agus Próiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht.
an clár = the programme
an tacaíocht = the support
clár tacaíochta = programme of support / support programme
an teaghlach = the household
an teaghlaigh = of the household
an próiseas = the process
an phleanáil = the planning
na pleanála = of the planning
an próiseas pleanála = the process of the planning (the planning process)
an teanga = the language
na teanga = of the language
sa ghaeltacht (sa ngaeltacht) in the Irish speaking district

Is í an mhíchinnteacht an rud is mó a eascraíonn as - ní soiléir do dhuine ar bith cad is brí leis na téarmaí seo agus cén toradh a bheas orthu sa deireadh.

an mhíchinnteacht = the uncertainty
Is í an mhíchinnteacht an rud = the uncertainty is the thing
mór = big / great
is mó = the biggest/greatest
an rud is mó = the biggest/greatest thing
ag eascairt as = springing from
eascraíonn sé = it springs
ní soiléir do dhuine = it is not clear/obvious to a person
ar bith = at all
rud ar bith = anything at all
cad is brí leis = what does it mean
an téarma = the term
na téarmaí = the terms
an toradh = the result/fruit
xxx an toraidh = the xxx of the result/fruit
na torthaí = the results/fruits
cén toradh = what result
cén toradh a bheas (a bheidh) air = what result will it have
cén toradh a bheas (a bheidh) orthu = what result will they have
an deireadh = the end
sa deireadh = in the end

Coinnímis aigne oscailte, áfach, tá seans ann go bhfásfaidh rudaí fiúntacha amach astu.
coinnigh = keep
coinnímis = let us keep
an aigne = the mind
xx na haigne = xx of the mind
oscailte = open
tá seans ann = there is a chance
tá seans ann go = there is a chance that
fásfaidh sé = it will grow
fásann sé = it grows
fás = grow / to grow
ag fás = growing
rudaí fiúntacha = worthwhile things
rud fiúntach = a worthwhile thing
amach as = out of it
amach astu = out of them

Ach tá go leor ceisteanna ann, mar shampla, cén fáth a mbeidh níos mó tacaíochta ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil páistí le Gaeilge in áiteanna ar leith sa tír ach ní bheidh in áiteanna eile? An bhfuil sé sin cothrom?

Ach tá go leor ceisteanna ann = but there are enough/many questions
mar shampla = for example
beidh sé = it will be
cén fáth a mbeidh sé = why will it be
níos mó = more
tacaíocht ar fáil = support available
an teaghlach = the household
do theaghlaigh = to households / for households
atá ag tógáil páistí = that are rearing children
le Gaeilge = with the Irish language
áit ar leith = a particular place
áiteanna = places
sa tír = in the country
ach = but
ní bheidh xxx in áiteanna eile = xxx will not be in other places
cothrom = level/even/fair
An bhfuil sé = is it?
An bhfuil sé sin = is that?

An bhfuil ciall leis sin? Cén fáth a bhfuil ceantair Ghaeltachta atá i gcatagóir ‘C’ le meascadh le ceantair i gcatagóir ‘A’?

an chiall = the sense/meaning
Tá ciall leis = it makes sense
Tá ciall leis sin = that makes sense
An bhfuil ciall leis sin? = Does that make sense?
Cén fáth = why
an ceantar = the district
na ceantair = the districts
na ceantair ghaeltachta = the Irish speaking districts
atá = that are
an catagóir = the category
catagóir ‘C’ = category ‘C’
i gcatagóir ‘C’ = in category ‘C’
le meascadh = to mix / to be mixed
le = with

Cén toradh a bheas air sin. Tuigtear go mbeidh sainmhíniú nua ar cad is Gaeltacht ann sa Bhille Gaeltachta nua, is é sin gur rud ‘teangeolaíochta’ seachas ‘tíreolaíochta’ a bheas ann? - ach cad is ciall leis sin?
Cén toradh a bheas air sin? = What result will that have?
Tuigtear = it is understood
Tuigtear go mbeidh xx ... = it is understood that xx will ...
sainmhíniú = a definition
xx an tsainmhínithe = the xx of the definition
sainmhíniú nua air = a new definition of it
cad is gaeltacht ann? = what is a gaeltacht (Irish speaking district)?
Bille = bill
sa Bhille Gaeltachta = in the Irish speaking districts Bill
é sin = that
is é sin gur rud mór a bheas ann = that is that it will be a big thing
teangeolaíocht = linguistics
na teangeolaíochta = of the linguistics
seachas = apart from / other than / rather than
tíreolaíocht = geography
na tíreolaíochta = of the geography
cad is ciall leis sin? = what does that mean?

An sofhriotal é sin do ‘díchoimisiúnú’ na nGaeltachtaí?
An xx é sin? = Is that a xx?
an sofhriotal = the euphemism
brí an tsofhriotail = the meaning of the euphemism
do = for
an díchoimisiúnú = the decommissioning
toradh an díchoimisiúnaithe = the outcome/result of the decommissioning
díchoimisiúnú na ngaeltachtaí = the decommissioning of the Irish speaking districts

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon 07 May 2012 9:41 pm 
Offline
User avatar

Joined: Mon 29 Aug 2011 4:54 pm
Posts: 3446
Location: Cill Dara
You have put a huge amount of work into that, Braoin. Thanks a million. I can't help but think that you are calling the Minister a bit of an ass.....! :twisted:

Braoin wrote:
An tAire Gaeltachta = the Irish Speaking District (Government) Minister
asal = donkey
an t-asal = the donkey
Aire = Minister (capital A)
an tAire = the Minister

_________________
Is foghlaimeoir mé. I am a learner. DEFINITELY wait for others to confirm and/or improve.
Beatha teanga í a labhairt.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 08 May 2012 12:04 am 
Offline

Joined: Sun 11 Sep 2011 5:12 pm
Posts: 279
Location: Hamilton, NJ, USA
I just love these things! GRMA, a Bhraoin, your time and effort is appreciated!

_________________
Táim ag foghlaim Gaelainn na Mumhan

Tá fáilte roim nach aon cheartú!
I am a learner. Any translations offered are practice and should not be used unless confirmed.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 08 May 2012 3:25 am 
Offline

Joined: Mon 19 Dec 2011 3:27 am
Posts: 22
Excellent!! :GRMA:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 08 May 2012 10:32 pm 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Saoirse wrote:
You have put a huge amount of work into that, Braoin. Thanks a million. I can't help but think that you are calling the Minister a bit of an ass.....! :twisted:

Braoin wrote:
An tAire Gaeltachta = the Irish Speaking District (Government) Minister
asal = donkey
an t-asal = the donkey
Aire = Minister (capital A)
an tAire = the Minister


You noticed that!!! LOL..... Not that I would ever even in my chuid brionglóidí imply that our dear Minister be related to an ass!! He's no ass... 'tis me and thousands like me that's the asses, a chara!!! LOL...

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group