It is currently Thu 30 May 2024 4:38 am

All times are UTC


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
PostPosted: Tue 27 Nov 2012 5:53 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 04 Sep 2011 11:02 pm
Posts: 1578
These carols are (except where otherwise noted) in Irish (Gaeilge). For carols in Scottish Gaelic (Gàidhlig), see the separate Gaelic part of the forum.

A leanbh dhil mhilis

A leanbh dhil mhilis do tháinig ón bhflaitheas anuas,
chun scéala dea-mhéin is siochána ón neamh do bhreith thú,
Nach mór é an t-ionadh le rá thú id luí in san bhfuacht,
is gur tusa, a Shlánaitheoir ghrámhar, tiarna na gcumhacht.

Féach orainn, muintir na hÉireann, ag teacht os do chomhair,
mar thángamar aingil is aoirí an oíche úd fadó.
Ó molaimid d’ainm ró-naofa, a Dhia na Slua,
agus beirimid leatsa ár mbuíochas anois is go deo.

Go bhfóire tú orainn, a Íosa, a thug dóchas don tsaol,
impímid go humhal ort ár muintir do chosaint ar bhaol.
Déan ainsprid na deighilte do dhíbirt amach uainn i gcéin,
‘gus is géar go mbeidh áitreabh ár sinsear faoi rath is faoi réir.


O dear sweet child who came down from the heavens,
you were born to bring a message of goodwill and peace from heaven.
Is it not a great wonder to tell, you lying in the cold,
while you, o loving Savior, are the Lord almighty.

Look at us, people of Ireland, coming before you,
as came angels and shepherds that night long ago.
We praise your too-holy name, O God of hosts,
and we give you our thanks now and forever.

Help us, O Jesus, who brought hope for the world,
we entreat you humbly to keep our people from danger.
Banish spirits of division far away from us,
and soon the abodes of our ancestors will be prosperous and free.

Carúl na Nollag

Dia do bheatha a naí anocht,
a rugadh insa’ stábla bocht,
go ciúin gan chaoi ad’ luascadh a luí,
tá do mháithrín le do thaobhsa.

Anseo ‘na lui sa mhainséirín,
i gcró chúng an asailín,
gean is grá ó Bheithilín,
‘cur siocháin i gcroí gach éinne.

Na haingil insna flaithis thuas,
na haoirí a’ triall ó shliabh anuas,
a’ neosadh dúinn gur rugadh Críost,
‘tabhairt féirín uainn go léir dhuit.

Dia do bheatha a naí anocht,
a rugadh insa’ stábla bocht,
go ciúin gan chaoi ad’ luascadh a luí,
tá do mháithrín le do thaobhsa.


God be with you tonight little one,
born in the lowly stable,
quietly without tears rocking you to sleep,
your mother is by your side.

Here lying in the little manger,
in the narrow shed of the little donkey,
love and affection from Bethlehem,
bringing peace to the hearts of all.

The angels in the heavens above,
the shepherds coming down the hill,
telling us that Christ is born,
and bringing gifts from us all.

God be with you tonight little one,
born in the lowly stable,
quietly without tears rocking you to sleep,
your mother is by your side.

Don oíche úd i mBeithil

Don oíche úd i mBeithil, beidh tagairt faoi ghréin go brách,
don oíche úd i mBeithil, gur tháinig an Briathar slán;
tá gríosghrua ar spéarthaibh 's an talamh 'na chlúdach bán.
Féach Iosagán sa chléibhín, 's an Mhaighdean á dhiúl le grá.

Ar leacain lom an tsléibhe go nglacann na haoirí scóth,
nuair in oscailt ghil na spéire, tá teachtaire Dé ar fáil.
Céard glóire anois don Athair, i bhflaitheasaibh thuas go hard,
is feasta fós ar talamh, d'fhearaibh dea-mhéin' siocháin.


On a night there in Bethlehem, there will forever be reference to the sun.
on a night there in Bethlehem, when the word was made man,
with red-hot edges on the sky, and the earth in a white covering.
See little Jesus in the cradle and the Virgin lovingly suckling him.

On the bare stones of the mountain, the shepherds receiving the tidings,
when in a bright opening in the heavens a messenger of God is seen.
What glory now for the father, up high there in the heavens,
and hereafter on earth, peace to men of good will.

_________________
I'm not a native (or entirely fluent) speaker, so be sure to wait for confirmations/corrections, especially for tattoos.


Last edited by CaoimhínSF on Tue 27 Nov 2012 6:06 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 27 Nov 2012 5:57 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 04 Sep 2011 11:02 pm
Posts: 1578
Here are some more. The first is to the tune of Morning has Broken.

Leanbh sa mhainséar

Leanbh sa mhainséar, leanbh na Maighdine,
rugadh sa stabla é, Rí na nDúl.
Tháinig sé don fhasach, d’fhulaing sé ár n-áite,
sona an áireamh ‘tá seinm a chlú.

Is as Iudea chualas an scéala,
scéala a bhreithe níos binne ná ceol.
Tá slua na bhflaithis is aingil naofa,
ag ard-mholadh Dé is an mac a bhfuair beo.

Leanbh sa mhainséar, mar d’aithris na fáidhithe,
do na haingil ard is mian an súl.
is fearr an grá ár n-urraim is ómós dó,
sona an áireamh ‘tá seinm a chlú.


Child in the manger, child of the maiden,
he was born in the stable, King of creation.
He came to the wasteland, he suffered in our stead,
happy the many singing his renown.

It’s from Judea we heard of the story,
of a story of his birth, sweeter than music,
The hosts of heaven and holy angels,
praising on high God and the son become man.

Child in the manger, as the prophets foretold,
desired of the high angels,
better than love is our reverence and homage for him,
happy the many singing his renown.

Oíche chiúin

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
cách ‘na suan, dís araon,
dís is dílse ‘faire le spéis,
Naíon beag álainn gléigeal is caomh,
Críost ‘na chodladh go sáimh,
Críost ‘na chodladh go sáimh

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Aoirí ar dtús ‘chuala an scéal,
Aililiúa! Aingil ag glaoch,
cantain shuairc i ngar is i gcéin,
Críost ár slánaitheoir féin,
Críost ár slánaitheoir féin.


Silent night, night of the Son of God,
all are asleep, but two together,
both watching fondly,
a beautiful little child, pure and gentle,
Christ sleeping peacefully,
Christ sleeping peacefully

Silent night, night of the Son of God,
shepherds first hearing the story,
Alleluia! Angels calling out,
joyful songs near and far,
Christ, our Savior himself,
Christ, our Savior himself.

Oíche Nollag

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh beachta,
Tá fíacail an tseaca sa ghaoith ón gcnoc,
Adaigh an tine is téir chun leapan,
Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Fágaidh an doras ar leathadh ina coinne,
An mhaighdean a thiocfaidh is a naí ar a hucht,
Deonaigh do shuaimhneas a ligint, a Mhuire,
Luíodh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Bhí soílse ar lasadh i dtigh sin na haíochta,
Cóiriú gan caoile, bia agus deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.


Christmas Eve

With candles of angels the sky is now dappled,
The frost on the wind from the hills has a bite,
Kindle the fire and go to your slumber
Jesus will lie in this household tonight.

Leave all the doors wide open before her,
The Virgin who comes with the child on her breast;
Grant that you'll stop here tonight, Holy Mary,
That Jesus tonight in this household may rest.

The lights were all lighting in that little hostel,
There were generous servings of victuals and wine
For merchants of silk, for merchants of woolens,
But Jesus will lie in this household tonight.

_________________
I'm not a native (or entirely fluent) speaker, so be sure to wait for confirmations/corrections, especially for tattoos.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 27 Nov 2012 6:05 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 04 Sep 2011 11:02 pm
Posts: 1578
And just a few more:

Dán d’Oíche Nollag

Dia do bheatha, a naoi naoimh,
sa mhainséar cé tá tú bocht,
meidhreach saibhir atá tú,
is glórmhar id dhún féin anocht.

A naoi bhig atá mór,
a leanbhín óg atá sean,
san mhainséar níor chuir tú a lán,
cé nach bhfuigheadh áit ar neamh.

Díbh gan aon mháthair ariamh,
gan athair ar ndóigh anocht,
i do Dhia ‘riamh atá tú
is do dhuine ar dtús anocht.

Ní sine hathair ná sibh,
óige an mháthair, a mhic Dé,
is sine is óige an mac,
is sine is is óige í ná é.


God be with you, O holy child,
in the manger how poor you are,
merrily rich are you,
and glorious your own fortress tonight.

O little child who is great,
young little child who is old,
you did not even fill up the manger,
what a place you had in heaven.

God without any mother,
surely without a father tonight,
you were God before now,
and are man for the first time tonight.

Father not older than you,
younger the mother, O Son of God,
the son is older and younger,
she is older and younger than he.

A oíche naomh

A oíche naomh. is geal sa spéir na réalta,
oíche bhreith Chríost, thug slán sinn ón mbás.
B’fhada an domhan fé pheaca is fé earráid,
gur tháinig Sé is gur ghin ionainn grá.
De dhóchas ard tá lúcháir ar an saol bocht,
is ann atá an mhaidin ghlórmhar bhreá.
Cromaíg go humhal tabhair aird ar cheol na n-aingeal!
A oíche Dé, a oíche bhreith ár dTiarna;
a oíche Dé, a oíche Dé.

Fé threoir na Cré ag soilsiú ina gcroíthe.
ár gcroí lán grá i ndeas dá chliabhán.
Fé threoir an réalt ag taitneamh ins na spéartha,
tháinig an triúr an bóthar anoir.
Féach Rí na Rí ‘na luí go humhal sa mhainséar
pé fad ár mbuairt ár gcara é sa chúirt.
’S eol dó ár ndíth, ár laigíocht tá soiléir dó.
Seo Rí na naomh! Ar do ghlúine ina láthair!
Seo Rí na naomh! Ar do ghlúine ina láthair!

Eisean a mhúin dúinn a chéile a ghráú;
dlí Dé an grá a shoiscéal síocháin.
Briseann slabhraí an daor, ’sé ár mbráthair,
’gus faoina réim cuirtear leatrom chun fáin.
Le háthas croí gabhaimidne ceolta buíochais.
De chroí iomlán gabhaimidne buíochas Dó.
’Sé Críost an Triath, tá a Ainm síor le móradh.
Is ard go deo a Ainm is a ghlóir!
Is ard go deo a Ainm is a ghlóir!


O Holy Night! The stars are brightly shining,
It is the night of the dear Savior's birth.
Long lay the world in sin and error pining.
‘til He appeared and the Spirit felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
for yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
O night divine, the night when Christ was born;
O night, o night , O night divine!

Led by the light of faith serenely beaming,
with glowing hearts by His cradle we stand.
O'er the world a star is sweetly gleaming,
now come the wise men from out of the Orient land.
The King of kings lay thus in lowly manger;
in all our trials born to be our friend.
He knows our need, our weakness is no stranger.
Behold your King! Before him lowly bend!
Behold your King! Before him lowly bend!

Truly He taught us to love one another,
His law is love and His gospel is peace.
Chains he shall break, for the slave is our brother,
And in his name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we.
With all our hearts we praise His holy name.
Christ is the Lord, then ever, ever praise we.
His power and glory ever more proclaim!
His power and glory ever more proclaim!

and, although it's really not for Christmas, one that's often sung this time of year and is very Christmas-y:

An dreoilín

Dreoilín a fuaireas-sa thíos ar an ínse,
fé bhrághaid carraige ‘s carbhat síod’ air,
do thugas-sa chughaibh-se é, a lanúin ‘n tí seo,
‘gus gura seacht fearr um an dtaca seo arís sibh.

Dreoilín a thugas-sa chút-sa a Dhiarmuid,
ní mar dhúil i lionn ná iarsma,
ach mar dhúil sa tsúgradh d’iarraidh
do bhíodh ‘n ár ndúthaigh lá cinn bhliana.

Dreoilín a thugas-sa chút-sa a Shiobhán,
ní mar dhúil i lionn ná ‘n arán,
ach mar dhúil sa tsúgradh ‘ chimeád
bhíodh ‘nár ndúthaigh Lá ‘le Stiofáin.

Dreoilín a fuaras-sa i gcarn cloch,
‘gus ar neoin cár bhfearr é ‘ fháil i dtor?
Do chaitheas-sa mo mhaide leis is bhriseas a chos;
Éirigh i d’shuí, a bhean a’ tí, is líon chúinn deoch.

Is muar an trua an dreoilín i mbarra ‘n chnoic,
an bháisteach sa tarr air, an síon is an sioc,
ag imeacht ar na bántaibh, a chosa do bhí geárrtha,
agus bríste gan bhásta air ‘s is fuar é a dhriuch.

D’imigh an dreoilín anonn thar muir,
ó lúib na carraige uainn do rith,
is mó duine a’ faire air ó Luan go Satharn,
gan ball ná baile aige ach scáth an tuir.

Dreoilín óir, an dreoilín,
‘s beidh ór i bpóca an dreoilín;
dreolín airgid fé bhínn fhallainge
agus mac a’ Bhanba an dreoilín.

Féachaíg ‘s do gheobha’ sibh dreoilín glic,
a thiocfaidh le fórsaibh aniar ‘s anoir.
Cuirtear an chiúrach arís ‘n ár gciúnn
agus ólfaimíd-na sláinte ‘n tsár-fhir ghlic.

‘S beidh ór fós ag an ndreoilín,
‘s beidh ór i stór ag an ndreoilín,
‘s beidh ór ar a chóta is ór ar a bhróga,
‘gus fíon dá ól ‘na sheomraí gil.

Is árd é an dreoilín i mbarra ‘n tuir.
is mear is is seoltha a bheidh a shliocht,
a’ dul go tigh an ósta ‘s an joga muar lán romhainn,
‘gus ólfaimíd-ne sláinte ‘n tsár-fhir iniubh.


A wren that I found down on the island,
in a hollow of a stone, wearing a silk cravat,
I brought it to you, couple of this house,
and may you be seven times better off at this time again.

I brought the wren to you, Dermot,
not in the hope of ale or a New Year’s gift,
but in the hope of the playful amusement
that used to be in our homeland on New Year’s Day.

I brought the wren to you, Siobhan,
not in the hope of ale or bread,
but in hope of preserving the fun
that used to be in our homeland on St. Stephen’s Day.

I caught a wren in a pile of stones,
and would it be better to catch it in a bush?
I threw my stick at it and broke its leg.
Get up from your sitting, woman of the house, and pour us a drink.

Pity the wren on top of the hill,
with rain on its belly, the storm and the frost
going into the fields, its legs cut,
and broken without bands on it and it wet from the dew.

The wren went away across the sea,
ran away from us from the snare in the stone,
and how many people watching for it from Monday to Saturday,
with neither a patch nor a home, but the shade of the bush.

Golden wren, the wren,
and there’ll be gold in the pocket of the wren;
wren money under the side of its coat,
and the wren’s a son of the Banba.

Look, you caught the clever wren,
that would fly forcefully back and forth.
Let the cow be put before of us again,
and we’ll drink the health of the clever excellent men.

And the wren will still have gold,
and the wren will have gold in its treasure hoard,
and there’ll be gold on its coat and gold on its shoes,
and wine to drink to it in the bright rooms.

The wren is high on top of the bush,
it’s quick and graceful that its children will be,
going to the pub with a quick, full jug before us,
and we’ll drink the health of the excellent men today.

_________________
I'm not a native (or entirely fluent) speaker, so be sure to wait for confirmations/corrections, especially for tattoos.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 27 Nov 2012 7:01 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 6:15 pm
Posts: 3570
Location: An Astráil
Great idea, a Chaoimhín. :clap:

Just thought I'd add that a "carol" was originally "a ring dance accompanied by song" and later "any joyful song". So all the secular songs are just as much a part of the tradition of Xmas and New Year as the hymns to celebrate the birth of Christ that came later.

There's a Welsh New Year's carol called "Nos Galan" that later appeared in English as the Christmas carol "Deck the Halls". The explanation on wikipedia also explains how "carols" changed from being dances to being songs:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nos_Galan

_________________

WARNING: Intermediate speaker - await further opinions, corrections and adjustments before acting on my advice.
My "specialty" is Connemara Irish, particularly Cois Fhairrge dialect.
Is fearr Gaeilge ḃriste ná Béarla cliste, cinnte, aċ i ḃfad níos fearr aríst í Gaeilge ḃinn ḃeo na nGaeltaċtaí.
Gaeilge Chonnacht (GC), go háraid Gaeilge Chois Fhairrge (GCF), agus Gaeilge an Chaighdeáin Oifigiúil (CO).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 27 Nov 2012 8:14 pm 
Offline
User avatar

Joined: Mon 29 Aug 2011 4:54 pm
Posts: 3446
Location: Cill Dara
Breandán wrote:
Great idea, a Chaoimhín.
:yes: Great idea for a thread! Grma! :clap:

_________________
Is foghlaimeoir mé. I am a learner. DEFINITELY wait for others to confirm and/or improve.
Beatha teanga í a labhairt.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 28 Nov 2012 1:35 am 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 8:44 pm
Posts: 3512
Location: Santa Cruz Mountains, California, USA
Great idea! Just to add...the translation for "Leanbh Sa Mháinséar" is Mary Mc Laughlin's. The original song is in Scottish Gaelic...she took a few of the less "fire and brimstone" verses and translated them to Irish.

I've got a different version of "Dia do bheatha" I'll post a bit later. It's an interesting one...we sing it to the same tune, but it's much faster, and the words are quite different.

Redwolf


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 28 Nov 2012 5:31 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 8:44 pm
Posts: 3512
Location: Santa Cruz Mountains, California, USA
Breandán wrote:
Great idea, a Chaoimhín. :clap:

Just thought I'd add that a "carol" was originally "a ring dance accompanied by song" and later "any joyful song". So all the secular songs are just as much a part of the tradition of Xmas and New Year as the hymns to celebrate the birth of Christ that came later.

There's a Welsh New Year's carol called "Nos Galan" that later appeared in English as the Christmas carol "Deck the Halls". The explanation on wikipedia also explains how "carols" changed from being dances to being songs:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nos_Galan


They are carols, yes, but they have nothing to do with Christmas. They are winter carols.

BTW, some of the sacred songs people think of as "Christmas Carols" aren't actually Christmas carols either. "We Three Kings," for example, is a 12th Night/Epiphany carol, and "Good King Wenceslas" is, of course, for St. Stephen's Day. Of course, in church circles, the season of Christmas runs from sundown on December 24 to sundown on 12th Night.

Redwolf


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 28 Nov 2012 5:44 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 8:44 pm
Posts: 3512
Location: Santa Cruz Mountains, California, USA
To add to the carol collection, here's a nice Irish translaton of the American carol "Away in a Manger" (it can be sung to either tune, but I prefer it with the "Cradle Song" tune that most Americans think of as the "English" tune because it's preferred on that side of the pond, even though it was actually written by an American)

SA STÁBLA, SA MHÁINSÉAR

Sa stábla, sa mháinséar, tá naíonán 'na luí,
An naíonán beag Íosa 'bhéas fós linn mar rí.
Tá réaltaí ag soilsiú go hard insan spéir,
Ar an leanbh beag Íosa ina luí sa mháinséar.

Tá ciúnas mór thimpeall; tá draíocht san aer!
Tá aoibhneas is áthas ar an domhan go léir.
Tá Aingil na bhFlaithis ag síor-mholadh Dé.
Ard-mholadh d'Íosa, don leanbh beag glé.

Bí linne, a Íosa; bí linne go deo.
Bí linne san oíche; bí linne sa ló.
Tabhair grá do do pháistí; tabhair grá dúinn go síor.
Agus bímis dílis; bímis dílis go fíor.

IN THE STABLE, IN THE MANGER

In the stable, in the manger, an infant is lying,
The little infant Jesus, who is to be our king.
The stars are shining high in the sky
On the little child Jesus lying in the manger.

There is a great silence all around; there's magic in the air!
There is bliss and joy throughout the entire world.
There are the Heavenly Angels eternally praising God.
High praises to Jesus, to the bright little child.

Be with us, O Jesus; be with us forever.
Be with us in the nighttime; be with us in the day.
Love your children; love us eternally.
And we will be faithful; we will be truly faithful.

Redwolf


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 28 Nov 2012 10:09 pm 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 6:15 pm
Posts: 3570
Location: An Astráil
Redwolf wrote:
They are carols, yes, but they have nothing to do with Christmas. They are winter carols.
Redwolf

Perhaps they have nothing to do with "Christmas" in the narrow ecclesiastical definition, but to most people "Christmas" includes all of the practices formerly known as "Yuletide" as well. So if people want to describe them as "Christmas carols", then they are perfectly correct according to the wider, popular definition.

You cannot enforce a narrow ecclesiastical definition outside a narrow ecclesiastical context. ;)

_________________

WARNING: Intermediate speaker - await further opinions, corrections and adjustments before acting on my advice.
My "specialty" is Connemara Irish, particularly Cois Fhairrge dialect.
Is fearr Gaeilge ḃriste ná Béarla cliste, cinnte, aċ i ḃfad níos fearr aríst í Gaeilge ḃinn ḃeo na nGaeltaċtaí.
Gaeilge Chonnacht (GC), go háraid Gaeilge Chois Fhairrge (GCF), agus Gaeilge an Chaighdeáin Oifigiúil (CO).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 28 Nov 2012 11:45 pm 
Offline

Joined: Tue 06 Sep 2011 8:09 pm
Posts: 943
Breandán wrote:
Redwolf wrote:
They are carols, yes, but they have nothing to do with Christmas. They are winter carols.
Redwolf

Perhaps they have nothing to do with "Christmas" in the narrow ecclesiastical definition, but to most people "Christmas" includes all of the practices formerly known as "Yuletide" as well. So if people want to describe them as "Christmas carols", then they are perfectly correct according to the wider, popular definition.

You cannot enforce a narrow ecclesiastical definition outside a narrow ecclesiastical context. ;)

:yes:


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 135 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group